Kennismaking/introductie "ont-dek jouw essentie"

In een bijeenkomst word je uitgenodigd om te ont-dekken, te her-kennen,  wie of wat je werkelijk, ten diepste, bent.

Wie of wat je werkelijk bent is niet te beschrijven, woorden kunnen slechts werken als een soort richtingsbordje met een verwijzing naar wat je werkelijk bent.  Zo'n verwijzing is een uitnodiging om wat je werkelijk bent  te her-kennen.

Een verwijzing naar wat je werkelijk bent zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

–  Je zou kunnen  herkennen dat wat je werkelijk bent volledig vrij IS.
Het lukt je dus niet om aan te geven waar jij begint en waar jij eindigt, je vindt geen grens. Ook lukt het niet om jezelf te localiseren in bijvoorbeeld een ruimte.

– Je zou kunnen  herkennen dat wat je werkelijk bent heel en compleet IS.
Dat is het altijd al geweest en dat zal  altijd blijven. Er hoeft dus niets ontwikkeld of geheeld te worden aan wat je werkelijk bent, er hoeft niets aan te veranderen,  er hoeft niets weg en er hoeft niets bij.
 

– Je zou kunnen  herkennen dat wat je werkelijk bent één IS
Wat je werkelijk bent is hetzelfde als wat een zogenaamde andere persoon in essentie is.
Er is er geen afgescheidenheid.

– Je zou kunnen  herkennen dat wat je werkelijk bent onvoorwaardelijke liefde IS
Wat je werkelijk bent is oordeelloos. Wat je werkelijk bent is volledige acceptatie


Je zou kunnen herkennen dat de  her-kenning van wat je werkelijk bent een verschuiving geeft  in je energiesysteem,  een verschuiving geeft in je waarneming. Je zou kunnen ontdekken dat de doorwerking van deze her-kenning in b.v. je lichaam en geest tot gevolg heeft dat b.v. gedachten in je hoofd  tot rust komen en dat door de helderheid  meer en meer het vermogen wordt verloren  om onrustmakende verhalen in je hoofd  te bedenken en te geloven.


Je zou kunnen zeggen dat de her-kenning van wat je werkelijk bent natuurlijkerwijs allerlei "bijwerkingen" oplevert die je vanuit het perspectief van de persoon graag zou willen bereiken,
zoals, vrijheid, compleetheid, eenheid en onvoorwaardelijke liefde.

Vanuit het perspectief van wat je werkelijk bent hebben al deze woorden overigens geen enkele betekenis en is het simpelweg gewoon ZIJN .

Je zou kunnen zeggen dat wat je werkelijk bent bewustzijn is en het vinden van wie je werkelijk bent er op neer komt dat bewustzijn zich bewust wordt van zichzelf. Je zou kunnen zien dat wat waarneemt (bewustzijn) en dat wat waargenomen wordt (bewustzijn)  één is.

De paradox is dat de persoon met al zijn zoeken en al zijn inspanningen om bijvoorbeeld vrijheid, compleetheid, eenheid en onvoorwaardelijke liefde te bereiken het vinden en het spontaan ontstaan van de "bijwerkingen" alleen maar in de weg kan zitten.

Ook pogingen van de persoon om zich bewust te worden van bewustzijn, zijn gedoemd te mislukken.
Het is uiteindelijk bewustzijn zelf dat op zoek is naar zichzelf.

Je zou jezelf op enig moment kunnen ervaren als een soort van waarnemende ruimte en kunnen realiseren dat alles wat je waarneemt slechts een ervaring is in JOU.  Een kenmerk van een ervaring is  dat het komt en gaat. Een ervaring (welke dan ook) is nooit wat je bent. Een  ervaringen is wat je kent, niet wat je bent.

Bij ervaringen kun je bijvoorbeeld denken aan gedachten en gevoelens, maar ook aan een set van gedachten, gevoelens en fysieke sensaties die jou het gevoel geven een afgescheiden persoon te zijn.

Wanneer je grondig zelfonderzoek doet zou je tot de conclusie kunnen komen dat de persoon die je dacht te zijn ook een ervaring is in JOU …

De uitnodiging in een bijeenkomst is  vooral  om zelfbeperkende overtuigingen en concepten te onderzoeken en te doorzien, waardoor je als persoon meer en meer  "los" in je ego-structuur komt te zitten. Gelijktijdig wordt het bewustzijn continue uitgenodigd zichzelf te herkennen.
Je zou  kunt ervaren dat er in de bijeenkomst op verschillende niveaus in je wezen iets aangeraakt kan worden.

Tja, een hoop tekst weer en nogmaals wat je werkelijk bent is niet te beschrijven.

Zou het bijwonen van een bijeenkomst iets voor jou kunnen zijn?

Het idee is ontstaan om voorafgaand aan een bijeenkomst (meestal 1e donderdag van de maand) een kennismaking/introductie aan te bieden.
Deze kennismaking/introductie is gratis.

Je herkent en voelt dan waarschijnlijk vrij snel of het je aanspreekt….
of niet aanspreekt …
wellicht is er diep van binnen iets van een her-kenning  …
dat er iets resoneert …
of (nog) niet …


De uitnodiging tijdens de kennismaking/introductie is vooral om zelf goed te voelen of deze directe benadering om jezelf te her-kennen past bij jouw pad. De benadering in de bijeenkomsten sluit aan bij de spirituele traditie van Advaita Vedanta en is ook de kern van ZEN.

Praktische informatie voor het bijwonen van een kennismaking/introductie

Bijdrage:
Gratis

Tijd:
19.00 – 19.45 uur
 

Aanmelden / info
Mocht je interesse hebben nog wat meer te lezen dan kun je op de website kijken.

www.just-be-and-enjoy.nl

Mocht je interesse hebben in een kennismaking/introductie dan kun je je aanmelden via

aanmelden@just-be-and-enjoy.nl

Aanmelden kan ook via deze zelfde link op de website

Om praktische redenen is het fijn wanneer je je uiterlijk 24 uur voor de kennismakings/introductie bijeenkomst aan zou willen melden.

 

Visit Us On Facebook