Soulpath 2019

Een kijkje in jouw toekomst voor 2019 nemen?

We leven in een tijd van grote fluctuaties in onze werkelijkheid en vele kruispunten van tijdlijnen. Meerdere realiteiten hebben interactie met elkaar en binnen de collectieve richting die we met deze aarde volgen, zijn er individuele keuzemogelijkheden. 
Er zijn dus meerdere potentiële realiteiten die zich voor ons in 2019 kunnen ontvouwen. Doorgaans is dit volgen van tijdlijnen een onbewust proces. Doordat ons bewustzijn steeds verder verruimt, kunnen we steeds beter zelf onze richting bepalen.
Tijdens deze middag staan we stil bij de mogelijkheden om dit proces bewust, in overeenstemming met onze ziel, in eigen handen te nemen door ruimte te bieden aan de tijdlijn van onze keuze.
Daarbij wordt de mogelijkheid gecreëerd om op hogere frequentie- ofwel ‘ascensie’-tijdlijnen af te stemmen en wordt uitgelegd hoe je deze hogere frequentie tijdlijnen kunt vasthouden. 

Hoe volg je de richting die jouw ziel kiest vanuit een quantum-soep aan mogelijkheden en hoe hou je het hoogste potentieel voor jouw ziel vast binnen het collectieve bewustzijn en de fysieke werkelijkheid? 

Na een inleidende meditatie waarbij meer van de ziel en het Hoger Zelf in het lichaam geankerd wordt volgt een stukje theoretische onderbouwing met betrekking tot het volgen van tijdlijnen binnen het kwantumveld. Daarna doen we een multidimensionale oefening om de tijdlijn van onze keuze helder te maken. Hierbij maken we gebruik van de vloeibare gronding van Lao Tzu. We sluiten af met de handvaten hoe je deze tijdlijn kunt vasthouden in het jaar dat voor je ligt, ongeacht wat er in de wereld om je heen gebeurt. 

Facilitator: Laozi Blessing
Lokatie: Zuiderlicht Breda
Datum: dinsdag 8 januari 2019
Tijd: 10.00 -17.00 uur
Investering: 95 Euro (inclusief vegetarische 2-gangen lunch en koffie, thee, warme choco, decafe, cappuccino gedurende de dag)
Betaling middels facturering op nummer. Voor annulering (mogelijk tot 1 week van tevoren) wordt 35 Euro in rekening gebracht middels een creditnota. 

Aanmelding: laoziblessing@hotmail.com 
Vermelden bij opgave:
– volledige naam
– adres
– telefoonnummer
– geboortedatum

10.00 uur Aanvang registratie en ontvangst met koffie, thee etc
10.30 uur Aanvang workshop
17.00 uur Afronding workshop

“Holding space for experience to unfold in is the revelation of experience through time. 
When you understand the secret of holding space, you will become masters of time and space, and your personal consciousness will be the keeper of the experience.
The experience of time is only possible through the containment of personal consciousness, which allows unfoldment of a sequence of events: holding space for time.” – Lao Tzu