Trainersopleiding Mindful Parenting

Uitgangspunt bij de trainersopleiding Mindful Parenting is om ouders te helpen stress te verminderen  in opvoedingssituaties en daarbij automatische reactiepatronen te herkennen en te doorbreken. Door mindfulness toe te passen in de opvoeding wordt de interactie tussen ouders en kind sterk verbeterd.
Deze opleiding wordt vergoed via het STAP-budget.

Binnen Zuiderlicht wordt deze opleiding aangeboden door: