Algemene voorwaarden Zuiderlicht Vakanties en Weekenden

 1. Betalingsvoorwaarden
  Inschrijven kan via e-mail, of telefonisch. Na de aanmelding ontvang je een factuur.
  Na ontvangst van de betaling wordt de inschrijving definitief.  Vermeld alsjeblieft duidelijk je eigen naam, adres en telefoonnummer en de datum van de
  week of het weekend waar je aan deel wilt nemen.
 1. Prijzen
  2.1. De prijzen, die op het tijdstip van aanmelding op de website van Zuiderlicht staan vermeld , maken deel uit van de overeenkomst.
  2.2  Bedragen voor deelname dienen te worden overgemaakt naar Zuiderlicht, op rekeningnummer NL 93 RABO 017 89 08 770
 2. 3. Annulering
  3.1
  Voor het geval dat je niet kunt deelnemen aan een week of weekend,  zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht:
  3.2 Annulering van de week/weekend  dient te gebeuren per brief of e-mail.
  Bij annulering tot aan zes weken vóór de week/weekend wordt het volledige deelname-geld teruggestort.
  Bij annuleren binnen zes tot vier weken voor aanvang van een cursusweek /weekend, wordt 50 % van het deelname-geld teruggestort.
  Bij annulering binnen vier weken voor de week/weekend, is er in principe geen teruggave van het deelname-geld meer mogelijk.
  3.3 indien Zuiderlicht een cursusweek/weekend definitief annuleert/afzegt bv vanwege ziekte van een docent of iets anders, dan zal het volledige bedrag
  , worden terugbetaald. Indien het weekend / week verplaatst wordt naar een andere periode in de toekomst, dan blijft het reeds betaalde bedrag
  op rekening van Zuiderlicht staan, echter je bent dan welkom om deel te nemen aan een volgende weekend/week.
 3. Annulering vanwege Covid 19
  4.1. Indien je als deelnemer, je vanwege covid 19 gerelateerde klachten af moet melden voor een weekend/ week dan blijft het reeds betaalde bedrag op rekening van Zuiderlicht staan, echter je bent dan welkom om deel te nemen aan een volgend weekend/week (Stilteretraites, HSP-weekenden en engelenweekenden vinden meestal 2x per jaar plaats)
  4.2  Hotel de Torenhoeve rekent 99,- annuleringskosten indien door ziekte/ klachten een boeking wordt afgezegd binnen 7 dagen voor aankomst.
  Dit bedrag wordt na het weekend aan de deelnemer die annuleert, gefactureerd. Wij adviseren iedereen voor dit risico een annuleringsverzekering af te sluiten.
  4.3 Indien Zuiderlicht door Covid 19 een weekendworkshop definitief afzegt/annuleert, dan ontvang je als deelnemer,  je betaalde bijdrage retour.
  Indien het weekend, bv door een Lock down of andere maatregelen van de overheid verplaatst wordt naar een periode in de toekomst, dan blijft het reeds betaalde bedrag op rekening van Zuiderlicht staan, echter je bent dan welkom om deel te nemen aan een volgende weekend.
  4.4. Wat betreft de zomerweek in Groesbeek geldt: Indien Zuiderlicht door Covid 19 de zomerweek definitief afzegt/annuleert, dan ontvang je als deelnemer,  je reeds betaalde bijdrage retour.

  5.
  Verzekering .
  We raden je aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.