Algemene voorwaarden Zuiderlicht Vakanties en Weekenden

 1. Betalingsvoorwaarden
  Inschrijven kan via e-mail, of telefonisch. Na de aanmelding ontvang je een factuur.
  Na ontvangst van de betaling wordt de inschrijving definitief.  Vermeld alsjeblieft duidelijk je eigen naam, en de datum van de
  week of het weekend waar je aan deel wilt nemen.2. Prijzen
  2.1. De prijzen, die op het tijdstip van aanmelding op de website van Zuiderlicht staan vermeld , maken deel uit van de overeenkomst.
  2.2  Bedragen voor deelname dienen te worden overgemaakt naar Zuiderlicht, op rekeningnummer NL 93 RABO 017 89 08 770

  3. Annulering
  3.1 Voor het geval dat je niet kunt deelnemen aan een week of weekend,  zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht:
  3.2 Annulering van de week/weekend  dient te gebeuren per brief of e-mail.
  Bij annulering tot aan zes weken vóór de week/weekend wordt het deelname-geld teruggestort.
  Bij annuleren binnen zes tot vier weken voor de zomerweek /weekend, wordt 50 % van het deelname-geld teruggestort.
  Bij annulering binnen vier weken voor de week/weekend, is er geen teruggave van het deelname-geld meer mogelijk.
  3.2 Als om wat voor reden dan ook Zuiderlicht de cursusweek/weekend annuleert,  dan zal het volledige bedrag, worden terugbetaald aan de deelnemer.

  4. Verzekering
  4.1. We raden je aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.